Undervisningen og skemaeksempel

Højskolen Hald Eges undervisning består af 28 ugentlige lektioner a 45 minutter. Undervisningen tilrettelægges på en sådan måde, at man gennemsnitlig har det ovennævnte timetal i fagene over hele perioden og altid mindst 21 timer om ugen. Skemaeksempel vedlægges. Temauger eller -dage indenfor de enkelte fag vil forekomme. En typisk undervisningsdag starter med morgensamling efterfulgt af følgende fag ofte krydret og varieret med foredrag, temadage osv.

  Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag
08.00 - 08.30 Morgensamling Morgensamling Morgensamling Morgensamling Morgensamling
08.30 - 08.45 Pause Pause Pause Pause Pause
08.45 - 10.15 1. modul (2x45 min.)
Film, Kunst og Bøger
1. modul (2x45 min.)
Idehis./filosofi
1. modul (2x45 min.)
Film, Kunst og Bøger
1. modul (2x45 min.)
Idehis./filosofi
1. modul (2x45 min.)
Humanitært Iværksætteri
10.30 - 12.00 2. modul (2x45 min.)
Humanitært Iværksætteri
2. modul (2x45 min.)
FNs Verdensmål
2. modul (2x45 min.)
Seriøs rengøring mm.
2. modul (2x45 min.)
Projektledelse
2. modul (2x45 min.)
Humanitært Iværksætteri
12.30 - 13.30 Frokost Frokost  Frokost Frokost Frokost
13.30 - 15.00 3. modul (2x45 min.)
Leg, Sport, TB og bev.
3. modul (2x45 min.)
Projektledelse
3. modul (2x45 min.)
Leg, Sport, TB og bev.
3. modul (2x45 min.)
Projektledelse
3. modul (2x45 min.)
Leg, Sport, TB og bev.
15.30 - 17.00 Fyraftensaktiviteter Fyraftensaktiviteter Fyraftensaktiviteter Fyraftensaktiviteter