Højskolens dannelsesmål

Vi vil noget med dig og dit højskoleophold. Det skal være et meningsfuldt pitstop – fordybelsesår –  i dit liv. På Hald Ege har vi derfor disse 8 dannelsesmål, som er den klangbund, vi laver højskole på. De er værdimæssige pejlemærker for din dannelse:

  1. Du skal opleve, at du i livet, skønt du er ubetinget fri, er helt afhængig af andre. Og at andre er afhængige af dig. Og at det først og fremmest er godt.

  2. Du skal lære at Være dig din betydning for andre bevidst og lade det være bestemmende for, hvordan du reagerer i forskellige situationer. Vi knytter an til K.E. Løgstrup i ”Den etiske fordring”, hvor det både er livgivende men forpligtende, at ”den enkelte aldrig har med et andet menneske at gøre, uden at han holder noget af dets liv i sin hånd. Det kan være meget lidt, en forbigående stemning, en oplagthed, man får til at visne, eller som man vækker, en lede man uddyber eller hæver. Men det kan også være forfærdende meget, så det simpelthen står til den enkelte, om den andens liv lykkes eller ej” – (K.E. Løgstrup, Den etiske fordring, Gyldendal 1956). Det er præcist med klangbund i dette store ansvar, vi hver især har for hinanden på en højskole, at vi ønsker at skabe et kærligt, tillidsfuldt og gensidigt forpligtende fælleskab.

  3. Du skal opleve, at det er sært livgivende at gøre noget for andre. Og at jo mere man giver, desto mere får man. Det er godt at give mere/gøre mere end man behøver/end det er nødvendigt. Samtidig er det en god definition på næstekærlighed. (det gælder i det nære liv på højskolen. Og det gælder i forhold til f.eks. Afrika og hele vores NGO-tanke).

  4. Du skal i løbet af dit højskoleophold få lyst til at engagere dig i og tage ansvaret for fællesskabet  – både det lille på højskolen men også det store – samfundet. Og erfare, at verden er langt større end dig selv her og nu. Og at det vil du gerne aktivt være en del af. Med filosoffen Hannah Arendt vil vi gerne undervise i verden på en måde, så du får lyst til at tage ansvar for den.

  5. Du skal opnå social gennemslagskraft – at sætte dig tydeligt igennem overfor andre – ikke altid og hele tiden, men når du selv synes, at det skal du.

  6. Du skal lære altid at møde andre med åbenhed og vide, at det hver højskoleelev kommer med, er værd at komme med. Det gælder for dig selv. Og det gælder for alle andre. Anerkendelsen er her alt.

  7. Du skal erfare, at alt fremmed, alt det, man ikke kender til, rummer en mulighed: For at blive grebet, klogere og få sit liv gjort større og rigere. Og at den erfaring kun kræver en ting: Åbenhed forstået som lysten til at blive forstyrret, skubbet til. Alt sammen naturligvis med stor inspiration i Grundtvigs begreber om at gribe – begribe og oplive – oplyse.

  8. Du skal Mærke – også på egen krop og i hovedet - at det skal kunne betale sig at gøre dig umage. Og at det er godt at vide noget – sætte sig ind i ting.  Bestandig blive klogere. Der tages udgangspunkt i den nigerianske forfatter Chimamanda Ngozi Adichies betragtninger om faren ved kun at have en historie om ting: The Danger of a single Storry). Vi har brug for fordybelse og kompleksitet.