Humanitært iværksætteri

Du skal lære forskellige metoder inden for innovation, iværksætteri og entreprenørskab. Dette vil gøre dig i stand til selv at skabe nye og anderledes tiltag, der kan skabe værdi for andre - tiltag der vil kunne gøre en forskel og som samtidig er en løsning på globale og lokale problemer og udfordringer. Du vil blive præsenteret for anerkendte og nyskabende metoder og mindsets, og du vil få kendskab til iterative udviklingsprocesser, brugerinddragelse, kreativ læring og idéudvikling. 

Der arbejdes systematisk med innovationsdelen, herunder eksempelvis projektledelse og vurderingsbestemmelse af ideens reelle bæredygtighed. Du vil igennem faget, vil få grundig viden om nogle af de globale og lokale problemer og udfordringer vi står overfor, belyst ud fra bla. sociale, kulturelle, økonomiske og miljømæssige sammenhænge. Og du vil få forståelse for at kreative processer kan struktureres, og at innovation er noget, man kan arbejde metodisk med.

Du vil opleve, at man ved at bruge din energi og fantasi rent faktisk kan bidrage til en bedre verden. Du vil også erfare, at det kræver at man gør sig umage, er ambitiøs med sine projekter og rent faktisk tilegner sig viden om det felt, man arbejder indenfor. 

Inspiration bliver her meget væsentlig. Du vil møde gæstelærer og inspiratorer som er entreprenante frontløbere, og vil blive præsenteret for forskellige eksempler på innovative projekter, der har skabt værdi for andre og ”gjort verden til et bedre sted”.

Faget er et synligt og konkret udtryk for vores værdigrundlag og flugter ligeledes fint med den Ghana-tur, du skal på. Det vil være naturligt, at en del af fagets emner og problemstillinger omhandler Afrika og Ghana.

4 ugentlige lektioner.