Projektledelse

På Hald Ege får du en projektlederuddannelse, der klæder dig på og giver dig reelle kompetencer til dels at være en særdeles aktiv medspiller i udviklingen af nye projekter men også til selve det at lede et større projekt – f.eks. i Afrika. Du skal lære at udvide dit ledelsesrum og få lyst til og tro på, at du på det organisatoriske niveau kan stå i spidsen for et projekt og dermed skabe forandring.

I faget arbejdes der med:

Dig selv - din egen udvikling som leder:
Hvilke personlige præferencer har vi i samarbejdet med andre? Hvordan udvikler vi de mest hensigtsmæssige af disse præferencer, så vi får det bedste frem i andre – spiller de andre gode? Du  skal her arbejde med personlige problemstillinger og udfordringer med egen projektledelse – bla. igennem feedback på egen ledelsesstil for derigennem at få større selvindsigt og skabe refleksion om egen lederrolles konsekvenser, styrker og svagheder.

De andre - Facilitering af samarbejdet i projektgruppen:
Hvordan skabe involvering og ejerskab i projektgruppen? Hvordan skabe projekter, der kan overtages af andre (som NGO-projekter jo oftest skal)? Hvordan håndteres konflikter og kaos. Der arbejdes med skabelse af konstruktive samarbejdskulturer ved bla. at se på projekter, der lykkedes – altså det gode eksempel: Hvad kendetegner et sådant projekt osv.? Der arbejdes endvidere med psykologiske aspekter som gruppedynamik mm. 

Måder, der kommunikeres på:
Hvordan kommunikeres forandringsprocesser, så de involverede kan se sig selv i dem? Her inddrages også specifikt de vanskeligheder, der kan opstå i mødet med andre kulturer og traditioner inden for ledelse mm. Hvordan bryde barrierer og i stedet involvere de relevante aktører og give dem ejerskab? Hvordan formidles en ide, så der opstår energi og lyst til at være med?

Fundraising:
I forbindelse med netop arbejdet med NGO-projekter, er fundraising helt afgørende. Du bliver her præsenteret for, hvordan man finder rundt i fond-junglen og hvordan man søger disse fonde, hvad man skal være opmærksom på og hvor energien skal lægges.