Idehistorie/filosofi

 Hvorfor blev verden, som den blev med eksempelvis et rigt Europa og et generelt set fattigt Afrika?  Vi ser i dette fag på, hvilke ideer, tanker, menneske- og verdenssyn, der har været de herskende til forskellige tider op gennem historien fra oldtidens Grækenland til i dag. Hvilke værdier og tanker  førte til hvilken politik? Og hvilken konsekvens fik denne politik for verden, som den har set ud til forskellige tider?

Derudover skal du også være med i samtaler om, hvordan verden kan anskues i dag helt konkret ved at se på det politiske landskab, strømninger i verden og de udfordringer, der følger med i form af fattigdom, flygtninge, klimaforandringer osv. Og hvordan ser vi fremtiden for os i form af tendenser og udvikling – herunder også vores eget ansvar og rolle – både som et vestligt samfund men også som individer.