Humanitært iværksætteri

Hvordan udvikler man en ide? Og hvornår ved man, om den er god? Faget er højskolens innovative fag. Du bliver optaget af og lærer forskellige metoder indenfor innovation, iværksætteri og entreprenørskab. Dette vil gøre dig i stand til selv at skabe nye og anderledes tiltag, der kan skabe værdi for andre; tiltag der vil kunne gøre en forskel og som samtidig er en løsning på globale eller lokale problemer og udfordringer. Du vil blive præsenteret for anerkendte og nyskabende metoder og mind-sets samt få kendskab til iterative udviklingsprocesser, brugerinddragelse, kreativ læring og idéudvikling.

Du vil igennem faget få grundig viden om nogle af de globale problemer og udfordringer, vi står overfor, belyst ud fra bla. sociale, kulturelle, økonomiske og miljømæssige sammenhænge. Og du vil få forståelse for, at kreative processer kan struktureres, og at innovation er noget, man kan arbejde metodisk med.

Du vil opleve, at man ved at bruge sin energi og fantasi rent faktisk kan bidrage til en bedre verden. Du vil også erfare, at det kræver, at du gør dig umage, er ambitiøs med dine projekter og rent faktisk tilegner dig viden om det felt, du arbejder indenfor. Innovation og kreativ tænkning er som sagt aspekter, der kan læres, og du vil blive trænet i at tænke stort og bevare og udfolde din skabertrang.

Inspiration bliver her meget væsentlig. Du vil møde gæstelærere og inspiratorer, som er entreprenante frontløbere, og vil blive præsenteret for forskellige eksempler på innovative projekter, der har skabt værdi for andre og ”gjort verden til et bedre sted”.