FNs Verdensmål

Der undervises i hver af FNs 17 verdensmål for bæredygtig udvikling. For hvert mål gennemgås:

  1. Relevante facts omkring og historien bag målets aktualitet og relevans som noget, man skal have rettet op på.
  2. Status på, hvordan det så går nu. Hvor ses tegn på, at man nærmer sig målet? Hvor er vi så langt fra?
  3. Dine egne, mulige ideer til tiltag eller egne gode eksempler på, at det går den rigtige vej med målene. Både som visionære, store ideer men også som helt konkrete småjusteringer og ændringer i hverdagen.

Efter gennemgang af målene, vælger du dig et verdensmål, du vil arbejde videre med. Enten som en del af dit Humanitære Iværksætteri-projekt (se dette fag) eller ved at give det et andet – måske – kunstnerisk udtryk, så også kunstens rolle i samfundsdebatten og som aktiv medspiller i løsningen af verdens udfordringer kan debatteres.