Film, kunst og bøger

Et rigtigt højskolefag. Du skal se og opleve forskellige eksempler på kunstneriske udtryk inden for litteratur, film, musik og malerkunst. Disse vil alle være æstetiske bud på eksistentiel kunst og således konfrontere dig med spørgsmålet omkring, hvad det slet og ret vil sige at være menneske.

Der vil  selvsagt også være eksempler på afrikansk kultur for at belyse det ganske særlige ved kontinentets traditioner og udfordringer. Et vestligt/europæisk kunstnerisk bud på de store eksistentielle spørgsmål vil ofte blive holdt oppe imod et afrikansk ditto, da denne sammenstilling vil belyse forskelle og ligheder,  der kan øge forståelsen for den kompleksitet, der er forbundet med f.eks. NGO-arbejdet.

Du vil helst sikkert blive præsenteret for kunst som noget umiddelbart nyt og fremmed. Men også som noget, der kan gribe og bevæge dig, og trække dig nye steder hen. Målet er, at du oplever hvorledes kunsten kan lede til nye og andre bud på tilværelsesfortolkninger, som igen kan føre til nye erkendelser og livsanskuelser.

Det er ligeledes fagets mål, at du opnår eller bevarer en stor glæde ved og lidenskabelig interesse for bøger, film og kunst.

For at opnå en dybere forståelse af, hvad de forskellige kunstneriske udtryk kan, vil der blive leget og eksperimenteret med disse udtryksformer. Du skal måske selv undervejs skrive, male og/eller lave små film. Ikke for at agere kunstnere, men for at udvide forståelsen for, hvorledes det kunstneriske sprog afkodes og fortolkes.